Photovoltaic Systems as Actuators of Regional Development

Bejelentkezés

Jelenlegi hely

Partnerek

Az MTA KRTK RKI (RKK) több társadalomtudomány képviselőit tömörítő, hálózatos formában és kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel működő kutatóintézet, amely egyúttal a háromnegyed évszázados múltra visszatekintő regionális tudomány hazai intézményrendszerének megalapozója is.

A pécsi központtal működő intézményhálózatunk nyolc alegysége az ország valamennyi régiójában jelenlétet biztosít számunkra. A decentralizáció szorosabb együttműködést tesz lehetővé a helyi szereplőkkel és a régiókkal. E regionális beágyazottság eredményeképpen az RKK számos regionális, térség- és településfejlesztési koncepció elkészítésében vett részt, illetve konkrét helyi, regionális fejlesztési akciók kezdeményezője, támogatója (például Pécs Európa Kulturális Fővárosa programja) volt az elmúlt évtizedekben.

Az intézet nemzetközi beágyazottsága stabil: a kétoldalú megállapodások és a projekt-együttműködések révén Európa valamennyi országát érintő kapcsolati hálónk van. Partereink közül sokan a regionális tudomány nemzetközi hírű alapműhelyei illetve oktatóközpontjai.

Kutatóink közel kétharmada rendelkezik tudományos minősítéssel, miközben az utánpótlás-nevelési sikereinknek köszönhetően a kutatógárda egyharmada 35 év alatti fiatal kutató.

Az intézetben dolgozó 70 kutató évente mintegy 400 tudományos publikációval és 10 tudományos ismeretterjesztő közléssel jelentkezik. A regionális tudomány tudományos publikációs fórumai közül számos az intézet gondozásában működik (folyóirat, könyvsorozatok, angol nyelvű sorozat). Munkáink hasznosulását, szakmai beágyazottságát az évi 600-at meghaladó hivatkozási szám is jelzi.

Kutatóink évente mintegy 400 tudományos és közel 50 tudományos ismeretterjesztő előadást tartanak, ennek egynegyedét nemzetközi rendezvény keretében. Az intézet évente közel 30 rendezvényt szervez, ennek kb. egyharmada nemzetközi konferencia. Az RKK kutatóinak hazai és nemzetközi tudományos, szakmai közéleti szerepvállalása is kiterjedt.

Az RKK intézeteinek mindegyike jó kapcsolatokat ápol a saját régiójával, a székhely városával és az ott található felsőoktatási intézményekkel. Szerepet vállaltunk az első hazai terület- és településfejlesztési posztgraduális szak indításában a Pécsi Tudományegyetemen. Azóta a területfejlesztési képzés hazánkban meglehetősen elterjedté vált, s ebben a terjeszkedésben az MTA RKK is jelentős szerepet vállalt (egyetemi tankönyvek, oktatógárda, a pécsi tapasztalatok átadása, együttműködési megállapodások stb.), ahogyan a regionális képzés határon túli meghonosításában is. Sikereinket jelzi, hogy a hazai felsőoktatásban a regionális gazdaságtan és politika önálló képzési programként honosodott meg.

Az MTA RKK a tudományos eredmények közléséhez és az ismeretterjesztéshez rendelkezik a szükséges infrastruktúrával. Az egyetlen gyenge láncszem a saját honlap. Kiadványok sorát jelentetjük meg, rendezvények sokaságát jegyezzük, szervezzük a saját média-jelenlétünket és tudatosan használjuk a rendelkezésre álló tudományos fórumokat. A probléma az, hogy a saját honlapunkat ezen tevékenységek támogatására nem tudjuk felhasználni, mivel az a modern kor kihívásainak nem felel meg. Pozitívum viszont, hogy évről-évre fokozódik a kollégák ismeretterjesztésben felvállalt szerepe, ahogyan az internetes megjelenés is bővülő tendenciát mutat. Mindez részben az RKK tudatos tudományos kommunikációs stratégiájának eredménye, részben betudható annak az automatizmusnak, ami a folyamatosan fiatalodó kutatógárdából következik.

A megfelelő minőségű, modern, többfunkciós, dinamikus saját portál biztosítása tehát ma már a belső kereslet és a külső igények által egyaránt kikényszerített, halogathatatlan feladat.

Az RKK fejlődési trendjei (célkitűzéseinek megfelelően) a kutatók felsőoktatási, tudományos közéleti szerepvállalásának fokozódása, publikációs és ismeretterjesztési tevékenységének kiszélesedése, fiatalodása, tudományos elismertségének bővülése és az intézet nemzetközi tudományos életbe való integrálódásának mélyülése irányában mutatnak.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright 2011. All Rights Reserved.