Photovoltaic Systems as Actuators of Regional Development

Prijava korisnika

Vi ste ovdje

Institut za Regionalne Studije Istraživačke Studije za Gospodarstvo i Regionalni Studije, Mađarske Akademije Znanosti

Institut za regionalnI razvoj, CERS, Mađarske akademije znanosti; osnovan je kao mreža instituta 1984 godine, kao pravni sljednik Istraživačkog instituta Podunavlja osnovanog 1943. CER i IRS imaju svoje sjedište u Pečuhu i četiri odjela koji pokrivaju cijeli teritorij Mađarske.

IRS zapošljava ekonomiste, geografe, politologe, sociologe i pravnike čija su istraživanja usmjerena na europskom i mađarskom regionalnm razvoju. 70% istraživača ima doktorat i titulu DSC, drže značajne pozicije na sveučilištima te su poznati širom svijeta. Centar za regionalni razvoj je važan akter mađarskih i CEE regionalnih znanosti, ima vlastiti časopis, znanstveno društvo pod nazivom Regionalni Science Association. Djelatnici IRS-a vode diplomske i poslijediplomske studije i tečajeve u regionalnom razvoju i politici. Istraživači IRS-a redovito osiguravaju znanstveno utemeljenje na lokalno-regionalnim i središnjim procesima odlučivanja u vezi razvojnih planova i propisa o regionalnoj politici. U nekoliko Discipline IRS istraživači omogućuju izradu kompleksnih interdisciplinarnih radova. Svi znanstvenici obavljaju osnovna istraživanja u svojim područjima, čiji rezultati se također koriste u primijenjenim istraživanjima učinjenim na vanjskim ugovorima. HAS Institut za regionalna istraživanja je od 1990 proveo više od 150 domaćih i međunarodnih projekata među ostalima nekoliko ESPON projekata, INTERREG, IPA, 5. i 6. Okvirni programi, istraživanja za Upravu Europske komisije. Potvrđujući svoju znanstvenu izvrsnost IRS je dodijelio pravo organizacije godišnje međunarodne konferencije Regionalno znanstveno istraživanje 2010.

Temeljne istraživačke djelatnosti:
Primarno područje istraživanja mađarskih i međunarodnih mogućnosti regionalizma:
• regionalni ekonomski razvoj i urbani i ruralni razvoj: razvoj teritorijalne strukture gospodarstva, pojava novih organizacijskih oblika, širenje inovacija u prostoru, korelacijama teritorijalnih čimbenika i ekonomske strukture, teritorijalne analiza financijskih procesa i prihodi, regionalna konkurentnost
• Istraživanje urbane strukture i prostorna struktura društva: Modernizacija gradskih funkcija, prostorna struktura gradske mreže, diferencijacija seoskih naselja, demografske i sociološke analize;
• Mađarska i regionalna politika i regionalna uprava: Teoretski uspostava daljnjeg razvoja strukture mađarske regionalne uprave, analiza regionalnih razvojnih aktivnosti, osnivanje struke i djelotvornosti postaju sve važniji u lokalnom sustavu vlasti (prostorno planiranje, financiranja, druga sredstva i institucije regionalne politike);
• Regionalna politika u Europskoj uniji, međunarodne i međuregionalne suradnje; nove vodeće snage regionalnog razvoja u post-industrijskoj Europi;
• istraživanja okoliša: istraživanje vodećih točaka prijeloma proizašlih iz krize okoliša i ispitivanje zahtjeva, ciljeva i alata održivog razvoja.
• U posljednje vrijeme sve veća pozornost posvećena gradovima, urbanim mrežama i iurbanom razvoju, gradskim upravama, te gradu i njegovoj okolici.Institut regionalnog razvoja dodijeljenog od strane mađarske Vlade s profesionalnim osnivanjem koncepta Mađarskog područja razvoja mreža, u sklopu kojeg smo koristili naša iskustva prikupljena tijekom našeg sudjelovanja u različitim ESPON programima.

Česte publikacije:
• Prostor i društvo, objavljuje se tromjesečno svake godine od 1987, časopis,
• Regionalna i gradska istraživanja (do sada objavljeno 35 monografija),
• Regije Karpatske kotline - niz monografija (objavljeno 12 svezaka),
• Europa regija (3 sveska)
• Alföld studije (19 svezaka),
• rasprave, engleski jezik (objavljeno 90).

Link1 | Link2 | Link3

Copyright 2011. All Rights Reserved.