Photovoltaic Systems as Actuators of Regional Development

Prijava korisnika

Vi ste ovdje

Projekt

FOTONAPONSKI SUSTAVI KAO POKRETAČI REGIONALNOG RAZVOJA

Financirano u sklopu programa:
IPA II prekogranični program
Mađarska - Hrvatska

O projektu:

Projekt: Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakutet Osijek
Partner projekta: Mađarska akademija znanosti,
Centar za regionalna istraživanja, Pečuh
Vrijednost projekta: 123.108,50 EUR
Trajanje projekta: 01.03.2013. - 01.07.2014.

O projektnom timu:

Voditelj projekta: Prof.dr.sc. Pelin Denis, dipl.ing.

Projektni tim:

Prof.dr.sc. Damir Šljivac, dipl.ing.
Doc.dr.sc. Zvonimir Klaić, dipl.ing.
Prof.dr.sc. Kruno Miličević, dipl.ing.
Dragan Vulin, mag.ing.
Danijel Topić, dipl.ing.
Mario Primorac, dipl.ing.
Sonja Bošnjak, dipl.iur.
Mirta Hanzer, dipl.oec.
Viktor Varjú PhD, team leader
Andrea Suvák, junior research fellow
György Váradi, IT expert, librarian
Zoltán Grünhut, PhD, research fellow
Ildikó Egyed, junior research fellow
Zoltán Gál, CsC, full professor
Péter Dombi, GIS expert
Valeria Fonyódi, cartographer
Balázs Páger, junior research fellow
Lajosné Barna, p.a.

Opći cilj projekta:
Opći cilj projekta je razvoj konfiguracije optimalnog fotonaponskog sustava za klimatske uvjete prekograničnog područja te istraživanje utjecaja fotonaponskih sustava na elektroenergetski sustav, ekonomiju i okoliš. Tijekom projekta razvijat će se zajednička baza znanja o karakterističnim obilježjima značajnim za primjenu fotonaponskih sustava i bitx će uspostavljena prekogranična inovacijska mreža istraživačkih timova za razvoj fotonaponskih sustava. Nadalje, fotonaponski sustav će biti optimiziran za klimatske uvjete područja koje zahvaća u smislu odabira tehnologije izradesolarnih panela i pretvaračke topologije. Biti će poboljšana suradnja između znanstvenih institucija i gospodarskih aktera s obje strane granice vezano uz primjenu fotonaponskih sustava. Lokacija projekta u smislu istraživanja i razvoja biti će u Osijeku i Pečuhu, a lokacija utjecaja projekta biti će istočna Hrvatska i južna Mađarska.

O nositelju projekta:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek

O projektnom partneru:
Mađarska akademija znanosti, Centar za regionalna istraživanja (MTA- KRTK)

Istraživačka pozadina projekta:
Europska unija je prepoznala ogroman potencijal za razvoj na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Fotonaponski sustavi u cjelini su nova tehnologija te se javlja potreba za daljnjim njihovim istraživanjem. Članovi stručnog projektnog tima imali su priliku na studijskom putovanju u Barceloni u sklopu ERASMUS programa kontaktirati stručnjake iz područja fotonaponskih sustava, točnije Centra za tehnologijska istraživanja i razvoj Tehničkog sveučilišta Katalonije koji su im predstavili dostignuća u području, nakon čega su određene smjernice budućeg istraživanja. Ovaj projekt temelji se na prethodnom iskustvu članova ETFOS projektnog tima koje se prikupljalo tijekom nekoliko istraživanja u području obnovljivih izvora energije i energetske elektronike te se došlo do zaključka da bi bilo korisno napraviti zajedničko istraživanje koje će pokriti šire zemljopisno područje, tako da je naš angažman u ovom Pozivu bio sljedeći logičan korak. Istočni dio Hrvatske i Južni dio Mađarske imaju slične elemente klime. Mađarska akademija znanosti, Centar za regionalna istraživanja iz Pečuha svojim aktivnostima na području ekonomije i zaštite okoliša kompetentan je partner za postizanje postavljenih ciljeva .

Ciljana skupina:
Izravna ciljana skupina su članovi ETFOS i MTA KRTK projektnih istraživačkih timova, koji će imati koristi od projekta u smislu postavljanja laboratorija i jačanja zajedničkog prekograničnog programa istraživanja. Neizravna ciljana skupina su članovi znanstvenih zajednica u području obnovljivih izvora energije, posebno fotonaponskih sustava i projektiranja fotonaponskih sustava. Također, neizravne ciljne skupine su gospodarstvenici i potencijalni privatni investitori koji bi mogli biti motivirani, kroz rezultate projekta, ulagati u fotonaponske sustave. Mađarsko i hrvatsko gospodarstvo moglo bi dio proizvedene energije iz fosilnih goriva, zamijeniti proizvodnjom električne energije iz ekološki prihvatljivijeg, obnovljivog izvora energije- sunčeve energije.
Nadalje, cijela populacija imat će neizravnu korist od projekta zbog smanjenja emisije CO2.

Prednosti projekta:
ETFOS istraživački tim koristiti će inovativne metode u mjerenju i ispitivanju fotonaponskih sustava. Članovi akademske zajednice na području fotonaponskih sustava dobiti će vrijedne podatke za optimiranje fotonaponskih sustava, koji se zatim mogu koristiti pri projektiranju fotonaponskih sustava u praksi. Razvit će se zajednička baza znanja na području od značaja za primjenu fotonaponskih sustava. Također, osnovati će se timovi za inovacijsko istraživanje, kao i za razvoj fotonaponskih sustava u budućnosti.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright 2011. All Rights Reserved.