Photovoltaic Systems as Actuators of Regional Development

Prijava korisnika

Vi ste ovdje

DNEVNI RED ZA PROJEKTNI SASTANAK 15.04.2014.

Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja Mađarska-Hrvatska IPA Program prekogranične suradnje 2007-2013

Akronim: REGPHOSYS HU-HR HUHR/1101/2.1.3/0002)

Pečuh, Mađarska-Hrvatska IPA Program prekogranične suradnje 2007-2013.

Mjesto projektnog sastanka: CER IMA, 22 Papnövelde Street, 7621 Pečuh u Mađarskoj.

 

DNEVNI RED

VRIJEME

TEMA

10:00

Registracija sudionika,

10:05

Prezentacija provedenih aktivnosti na Elektrotehničkom fakultetu Osijek

10:30

Prezentacija provedenih aktivnosti na CERS HAS, IRS

11:00

Prezentacija konačne tehnički obrađene Mađarske verzije knjige. Posljednje napomene ukoliko ih ima, na konačnu verziju prije tiskanja.

 

11:30

Rasprava o rasporedu projekta. (Prethodna verzija poslana). Koje zadatke je potrebno napraviti do kraja projekta.

11:40

Rasprava, pitanja, komentari

12:00

Pauza za ručak

13:00

Duža rasprava o zajedničkom izdanju engleske verzije monografije

Teme:

  • Uvodno poglavlje (D.Šljivac)
  • Detaljan sadržaj o mjernom poglavlju (D.Pelin)
  • Preliminarni rezultati mjerenja različitih tehnologija fotonaponskih modula (M.Primorac)
  • Rasprava o ekonomskoj proračunima (Andrea Suvák)
  • Kratka rasprava o GIS temeljnom proračunu - pomoćna i glavna 
  • Rasprava o Upitniku za stanovnike  (društveni utjecaj)

 

17:00

Rasprava o preostalim pitanjima

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright 2011. All Rights Reserved.