Photovoltaic Systems as Actuators of Regional Development

Prijava korisnika

Vi ste ovdje

RADIONICA - OSIJEK 27.03.2014.


Kliknite sliku da biste otvorili fotoalbum!

 

U četvrtak 27.ožujka 2014. godine s početkom u 9:30 sati na Elektrotehničkom fakultetu Osijek održana je radionica u sklopu projekta Fotonaponski sustavi kao pokretači regionalnog razvoja. Na radionici su prezentirane dosadašnje aktivnosti i rezultati projekta odobrenog u sklopu IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska. Projekt je s provedbom započeo 01. ožujka 2013. godine, a završava 30. lipnja 2014. godine. Cilj projekta je razvoj konfiguracije optimalnog fotonaponskog sustava za klimatske uvijete prekograničnog područja te istraživanje utjecaja fotonaponskog sustava na elektroenergetski sustav, ekonomiju i okoliš. Cilj radionice bio je obilazak novoustrojenog laboratorija za obnovljive izvore energije i upoznavanje s mjernim postupcima koji će se koristiti u predviđanju proizvodnje sunčevih elektrana s obzirom na različite tehnologije fotonaponskih panela.

Domaćini i sudionici radionice bili su predstavnici projektnih partnera Elektrotehničkog fakulteta Osijek kao nositelji projekta i predstavnici Centra za regionalna istraživanja u Pečuhu, Mađarske akademije za znanost kao partner projekta.

Radionica je započela pozdravnim govorom dekana Elektrotehničkog fakulteta Osijek, prof.dr.sc. Drage Žagara, koji je predstavnicima Centra za regionalna istraživanja u Pečuhu poželio dobrodošlicu, Predavanje vezano uz iskustva u postavljanju fotonaponskih panela održao je predavač Danijel Marić dipl. ing.,  iz firme Solarni projekti d.o.o.

Predstavnica Centra za regionalna istraživanja u Pečuhu, postdoktorantica Andrea Suvak održala je predavanje o važnosti proizvodnje el.energije iz fotonaponskih sustava, a Viktor Varju (PhD) upoznao je sve prisutne s mogućim utjecajem fotonaponskih sustava na lokalnu zajednicu i ekonomiju.

Nakon toga održana je kratka rasprava NA TEMU DRUŠTVENO EKONOMSKIOG UTJECAJA FOTONAPONSKOH SUSTAVA U REGIJI.

Nakon pauze, u drugom dijelu radionice Mario Primorac, dipl.ing. održao je za sve prisutne predavanje o mjerenju u-i karakteristika nabavljenih fotonaponskih panela, a izv.prof.dr.sc. Denis Pelin održao je predavanje o  fotonaponskom emulatoru.

Na kraju radionice svi prisutni su se uputili u razgledavanje Laboratorija za obnovljive izvore energije gdje je Mario Primorac, dipl.ing. odradio demonstraciju mjerenja s opremom, a u laboratoriju za energetsku elektroniku izv.prof.dr.sc. Denis Pelin demonstrirao rad fotonaponskog emulatora.

Na kraju radionice raspravljalo se o planiranju daljnjih aktivnosti, a radionica je završila u ugodnoj atmosferi.

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright 2011. All Rights Reserved.