horoscope poissons 2016 mois par mois press link april press press monthly horoscope for aries july chinese zodiac forecast for 2016 black signs of the zodiac myspace libra jonathan site 5th astrology entertainer house in neptune richard asteroid symbols in astrology chart dennis site here 2016 site here here millionaire astrology chinese astrology year of 2016 ox astrology for scorpio 2016 site here link chinese new year rooster horoscope site 4 chamber zodiac inflatable sexuality and astrology
Photovoltaic Systems as Actuators of Regional Development

Prijava korisnika

Vi ste ovdje

Institut za Regionalne Studije Istraživačke Studije za Gospodarstvo i Regionalni Studije, Mađarske Akademije Znanosti

Institut za regionalnI razvoj, CERS, Mađarske akademije znanosti; osnovan je kao mreža instituta 1984 godine, kao pravni sljednik Istraživačkog instituta Podunavlja osnovanog 1943. CER i IRS imaju svoje sjedište u Pečuhu i četiri odjela koji pokrivaju cijeli teritorij Mađarske.

IRS zapošljava ekonomiste, geografe, politologe, sociologe i pravnike čija su istraživanja usmjerena na europskom i mađarskom regionalnm razvoju. 70% istraživača ima doktorat i titulu DSC, drže značajne pozicije na sveučilištima te su poznati širom svijeta. Centar za regionalni razvoj je važan akter mađarskih i CEE regionalnih znanosti, ima vlastiti časopis, znanstveno društvo pod nazivom Regionalni Science Association. Djelatnici IRS-a vode diplomske i poslijediplomske studije i tečajeve u regionalnom razvoju i politici. Istraživači IRS-a redovito osiguravaju znanstveno utemeljenje na lokalno-regionalnim i središnjim procesima odlučivanja u vezi razvojnih planova i propisa o regionalnoj politici. U nekoliko Discipline IRS istraživači omogućuju izradu kompleksnih interdisciplinarnih radova. Svi znanstvenici obavljaju osnovna istraživanja u svojim područjima, čiji rezultati se također koriste u primijenjenim istraživanjima učinjenim na vanjskim ugovorima. HAS Institut za regionalna istraživanja je od 1990 proveo više od 150 domaćih i međunarodnih projekata među ostalima nekoliko ESPON projekata, INTERREG, IPA, 5. i 6. Okvirni programi, istraživanja za Upravu Europske komisije. Potvrđujući svoju znanstvenu izvrsnost IRS je dodijelio pravo organizacije godišnje međunarodne konferencije Regionalno znanstveno istraživanje 2010.

Temeljne istraživačke djelatnosti:
Primarno područje istraživanja mađarskih i međunarodnih mogućnosti regionalizma:
• regionalni ekonomski razvoj i urbani i ruralni razvoj: razvoj teritorijalne strukture gospodarstva, pojava novih organizacijskih oblika, širenje inovacija u prostoru, korelacijama teritorijalnih čimbenika i ekonomske strukture, teritorijalne analiza financijskih procesa i prihodi, regionalna konkurentnost
• Istraživanje urbane strukture i prostorna struktura društva: Modernizacija gradskih funkcija, prostorna struktura gradske mreže, diferencijacija seoskih naselja, demografske i sociološke analize;
• Mađarska i regionalna politika i regionalna uprava: Teoretski uspostava daljnjeg razvoja strukture mađarske regionalne uprave, analiza regionalnih razvojnih aktivnosti, osnivanje struke i djelotvornosti postaju sve važniji u lokalnom sustavu vlasti (prostorno planiranje, financiranja, druga sredstva i institucije regionalne politike);
• Regionalna politika u Europskoj uniji, međunarodne i međuregionalne suradnje; nove vodeće snage regionalnog razvoja u post-industrijskoj Europi;
• istraživanja okoliša: istraživanje vodećih točaka prijeloma proizašlih iz krize okoliša i ispitivanje zahtjeva, ciljeva i alata održivog razvoja.
• U posljednje vrijeme sve veća pozornost posvećena gradovima, urbanim mrežama i iurbanom razvoju, gradskim upravama, te gradu i njegovoj okolici.Institut regionalnog razvoja dodijeljenog od strane mađarske Vlade s profesionalnim osnivanjem koncepta Mađarskog područja razvoja mreža, u sklopu kojeg smo koristili naša iskustva prikupljena tijekom našeg sudjelovanja u različitim ESPON programima.

Česte publikacije:
• Prostor i društvo, objavljuje se tromjesečno svake godine od 1987, časopis,
• Regionalna i gradska istraživanja (do sada objavljeno 35 monografija),
• Regije Karpatske kotline - niz monografija (objavljeno 12 svezaka),
• Europa regija (3 sveska)
• Alföld studije (19 svezaka),
• rasprave, engleski jezik (objavljeno 90).

Link1 | Link2 | Link3

Copyright 2011. All Rights Reserved.

cell phone android spy app trial cell phone link how to spy on a lockef cell phone spy apps phone tracker computer spy app for nokia windows phone cell spy need spy wear for my cell phone link galaxy s3 read text messages mobile phone spy how does it work spyware for mobile phones free download uk computer software to catch cheating spouse andriod spy apps $20 sms spy app site phone spy on phone without touching it free app tracking husbands phone gps mobile phone tracking online mobile phone spy reviews cell phone spy bluetooth software premium edition apps spy on you iphone app to spy on whatsapp tracking by cell phone here spy text blackberry reverse phone spy spy on text messages for free online sms