horoscope poissons 2016 mois par mois press link april press press monthly horoscope for aries july chinese zodiac forecast for 2016 black signs of the zodiac myspace libra jonathan site 5th astrology entertainer house in neptune richard asteroid symbols in astrology chart dennis site here 2016 site here here millionaire astrology chinese astrology year of 2016 ox astrology for scorpio 2016 site here link chinese new year rooster horoscope site 4 chamber zodiac inflatable sexuality and astrology
Photovoltaic Systems as Actuators of Regional Development

Bejelentkezés

2014.12. 04.

UTÁNKÖVETÉS

A fenntartási időszakhoz kapcsolódóan új eredmények és prezentációk születtek a projekt zárása után, melyeket a Prezentációk menüpont alatt a Follow_up könyvtárban megtalálhatnak.

2014.06. 23.

ZÁRÓKONFERENCIA 2014. 06. 23.

Kattintson a képre a galéria megtekintéséhez!

 

Az IPA Magyarország - Horvátország határokon átnyúló program harmadik elemeként jóváhagyott "Napelemes Rendszerek, mint a Regionális Fejlődés Indítómotorjai" c. projekt zárókonferenciája az Eszéki Egyetem Villamosmérnöki Karán zajlott le 2014. június 23-án. A konferenciát hivatalosan a Villamosmérnöki Kar dékánja, Dr. Drago Žagar, egyetemi tanár nyitotta meg. Ezt követően Denis Ambrus alpolgármester, valamint Dragan Vulin, az Eszék-Baranya megye közgyűlés elnökhelyettese köszöntötte a konferencia résztvevőit. A záró konferencián, a projekt koordinátora, Dr. Denis Pelin, docens bemutatta a projekt során elvégzett tevékenységeket. A projekt megvalósítása 2013. március 1-től 2014. június 30-ig tartott. A a zárókonferencia fő témái a vállalt feladatok és a határ menti térségek éghajlatához alkalmazkodó optimális fotovoltaikus rendszerek kifejlesztéséhez szükséges konfigurációs tevékenységek voltak. Emellett a napelemes rendszereknek az elektromos energia rendszerekre, a gazdaságra és a környezetre kifejtett hatásairól is készültek tanulmányok és jelentés. A konferencia vendégeivel Dr. Katić, az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományi Kara oktatója és Dr. Branko Nakomčić-Smaragdakis, egyetemi docens osztották meg az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományi Kara épületének tetején található napelemes erőmű működéséről szerzett tapasztalataikat, míg az Újvidéki Villamosmérnöki és Közlekedési Szakközépiskola képviselői a megújuló energiaforrások (napenergia elektromos autó, a zöld készségek elektromos és gépészet) kutatásában sikeresen megvalósított projektekről számoltak be. A konferencia házigazdái az Eszéki Egyetem Villamosmérnöki Kara munkatársai, mint projektvezetők, valamint az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, mint projekt partner voltak. A konferencia során a két kutatócsoport tagjai mutatták be a kutatásokban elért eredményeiket, míg a záró előadásban Dr. Damir Šljivac, egyetemi tanár javaslatokat fogalmazott meg a határon átnyúló térségben működő napelemes rendszer műszaki, gazdasági és környezetvédelmi szempontokból is optimális működtetést biztosító kifejlesztésére.

2014. 06 21.

MEGJELENT A "KÜLÖNBÖZŐ FOTOVILLAMOS RENDSZEREK REGIONÁLIS HATÁSAI" C. KÖNYV

Újabb tanulmánykötet készült el és jelent meg a projekt keretében "Különböző fotovillamos rendszerek regionális hatásai" címmel.

A könyv letölthető magyar, angol és horvát nyelveken itt.

A kötet összeállításában közreműködők listája elérhető itt.

 

 

 

 

2014. 05. 29.

MEGJELENT A "NAPELEMES ENERGIA ÉS KÖRNYEZET" C. KÖNYV

Megjelent a projekt keretében készült tanulmánykötet "Napelemes energia és környezet: A napelemes energiatermelés komplex feltételrendszere Magyarországon, a magyar–horvát határtérségben, és leckék a globális térből" címmel.

Kattintson a képre a letöltéshez!

 

Letölthető innen:

http://regphosys.eu/hu/filebrowser/download/1909

2014. 04. 14.

A 2014 ÁPRILIS 14-I PROJEKT MEGBESZÉLÉS NAPIRENDJE

Napelemes Rendszerek, mint a Regionális Fejlődés Indítómotorjai

MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS PROGRAM 2007-2013

Projekt azonosító: REGPHOSYS HU-HR HUHR/1101/2.1.3/0002)

Pécs, Magyarország Magyarország-Horvátország IPA Határmenti Együttműködési Program 2007-2013.

 

A projekt megbeszélés helyszíne: MTA KRTK RKI 7621 Pécs, Papnövelde u. 22, Magyarország

 

PROGRAM

IDŐPONT

TÁRGY

10:00

Regisztráció

10:05

Az Eszéki Egyetem Villamosmérnöki Kara által elvégzett kutatási tevékenységek bemutatása

10:30

Az MTA KRTK RKI által elvégzett kutatási tevékenységek bemutatása

11:00

A kutatást leíró magyar nyelvű zárókötet bemutatása. A nyomtatás előtti verzióhoz kapcsolódó záró megjegyzések, észrevételek

11:30

A projekt ütemezésének megvitatása. (Az előzetes verziót mindenki megkapta.) A projekt zárásáig elvégzendő feladatok

11:40

Vita, kérdések, megjegyzések

12:00

Ebédszünet

13:00

Az angol nyelvű zárókötet megbeszélése.

Témák:

 • Bevezető (Damir Sljivac)
   
 • A méréseket ismertető fejezet részletes megvitatása (Denis Pelin)
   
 • A különféle napelemes technológiákhoz kapcsolódó előzetes mérési eredmények (Mario Primorac)
   
 • A gazdasági számításokat tartalmazó rész megvitatása (Suvák Andrea)
   
 • A földrajzi információs rendszeren alapuló számítások megvitatása – felszín és területhasználat
   
 • A lakossági kérdőív megvitatása (társadalmi hatás)
   

17:00

Az összes többi kérdés megvitatása

31.03. 2014.g.

WORKSHOP - ESZÉK 27.03.2014

2014. március 27-én, csütörtökön, 09:30 órai kezdéssel az Eszéki Egyetem Villamosmérnöki Karán "A fotovoltaikus rendszerek, mint a regionális fejlődés indítómotorjai" című projekt keretében egy workshop került megrendezésre. Az IPA CBC  által támogatott Magyarország-Horvátország projekt keretében lebonyolított kutatások, valamint az ezekhez kapcsolódó eredmények kerültek bemutatásra a műhelymunka során.

A projekt 2013. március 1-én indult, és 2014. június 30-án fog lezárulni. A projekt célja egy a határmenti éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó optimális napelemes rendszer kifejlesztése, és a napelemes erőművek hagyományos erőművekre, a gazdaságra és a környezetre történő hatásának felmérése. A workshop célja az újonnan létrejött megújuló energiaforrásokat kutató laboratórium meglátogatásán kívül azoknak a mérési folyamatoknak a megismerése volt, melyek a különféle napelemes technológiákat alkalmazó erőművek energiatermelését képesek előre jelezni.

A workshop házigazdái, előadói és résztvevői az Eszéki Egyetem Villamosmérnöki Kara munkatársai, mint a projektvezetők, illetve a pécsi székhelyű MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete munkatársai, mint projekt partnerek voltak.

A workshop Drago Žagar, egyetemi tanár, a Villamosmérnöki Kar dékánjának üdvözlő beszédével kezdődött, aki üdvözölte a KRTK pécsi Regionális Kutatások Intézete képviselőit.

Ezt követően egy előadás hangzott el a napelemes panelek használatának tapasztalatairól, melyet Daniel Marić mérnök, a Solar projects d.o.o. munkatársa tartott meg.

Suvák Andrea, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete munkatársa, előadásában rámutatott a napelemes rendszerek által termelt villamos energia jelentőségére, míg Varjú Viktor (PhD) a napelemes rendszerek helyi közösségekre és helyi gazdaságra gyakorolt hatását mutatta be.

Ezt követően egy rövid beszélgetés alakult ki a napelemes rendszereknek a régióban kifejtett társadalmi-gazdasági hatásáról.

A szünetet követően, a workshop második részében  Mario Primorac, mérnök tartott előadást a fotovoltaikus panelek mikroelektronikai mérési jellemzőiről, valamint Denis Pelin docens a fotovoltaikus emulátorokról.

 A műhelymunka a workshop résztvevőinek a Megújuló Energiaforrások Laboratóriumába történő látogatásával zárult, ahol Mario Primorac mérnök egy bemutatót tartott a különféle műszerekkel történő mérésekről, illetve Denis Pelin, a Naperőművi Elektronikai Laboratórium docense a a fotovoltaikus emulátorok működését a gyakorlatban is bemutatta. 

 

Ezt követően a workshop rélsztvevői megbeszélték a további teendőket, majd a workshop jó hangulatban befejeződött.

26.03. 2014.g.

WORKSHOP MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem, Uram,
 

           Ezúton szeretnék meghívni Önt "A fotovoltaikus Rendszerek, mint a területfejlesztés motorjai" projektünk következő workshopjára, amelyet

 

2014. március 27-én tartunk, 9:30 órától az Eszéki Egyetem Műszaki Karának Aulájában (Faculty of Electrical Engineering Osijek, Kneza Trpimira 2B).

 

            A workshopon az IPA Magyar-Horvát Határon Átnyúló Kutatási Programban eddigi tevékenységek, elért eredmények kerülnek bemutatásra. A projekt 2013. március 1-jén indult és 2014 június 30-án ér véget.

            A projekt célja egy olyan fotovoltaikus rendszer-konfiguráció létrehozása, amely a hátmenti térség klimatikus viszonyaihoz illeszkedik, valamint feltárja a fotovoltaikus rendszerek elektromos hálózatra, a gazdaságra és a környezetre irányuló hatásait. A workshop célja körbejárni az újonnan létrehozott megújuló energetikai laboratóriumot, és bevezetni az érdeklődőket a mérési folyamatok részleteibe, felhasználva különböző fotovoltaikus panelek technológiáit. A vita általánosan a fotovoltaikus rendszerek Dárva-régióra történő gazdasági és társadalmi hatásainak vizsgálatáról is szólni fog.

           A workshop vendéglátói, előadói és résztvevői az Eszéki Egyetem Műszaki Karának, mint projekt vezetőnek, valamint a pécsi MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének, mint projekt partnerek szakértőiből kerülnek ki.

           A munka és a szakértői vita mellett a workshopon a vendéglátók egy ebédre is meginvitálják a résztvevőket.

            Megtisztelő jelenlétére számítva.

 

Dr. Drago Žagar professzor

dékán, Eszéki Egyetem Műszaki Kar

 

16.01. 2014.g.

AZ ESZÉKI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI KARÁN 2014. JANUÁR 16-ÁN ELKEZDŐDÖTT A FOTOVOLTAIKUS MODUL TELEPÍTÉSE

A Solarni Projekti Vállalat 2014. január 16-án megkezdte a fotovoltaikus modul telepítését az Eszéki Egyetem Villamosmérnöki Kara épületén. Az építkezés magában foglalja a különféle technológiák telepítését az épület tetején, valamint az egyes modulok beépítését a megújuló energiaforrások laboratóriumában.

 

08.01. 2014.g.

ELŐADÁS A PROJEKT KÖZVETLEN CÉLCSOPORTJAI SZÁMÁRA

Az Eszéki Egyetem Villamosmérnöki Kara előadást tartott  "A fotovoltaikus rendszerek, mint a regionális fejlődés indítómotorjai" címmel az egyetem tanári kara és hallgatói számára.

Denis Pelin docens köszöntötte a vendégeket és a prezentáció során bemutatta a Magyarország-Horvátország CBC Program minden résztvevőjét. Ezt követően röviden bemutatta a projektet, a projekt tevékenységeit, célkitűzéseit, valamint a projekt eredményeit.

Professzor Damir Šljivac, a mérési eredmények értékelési szakértője előadást tartott "Napelemes rendszerek műszaki és gazdasági jellemzői" címmel, valamint bemutatta a jelenlévőknek mindazokat a technikai-gazdasági paramétereket, melyeket figyelembe kell venniük a fotovoltaikus rendszerek kialakítása és iválasztása során. Bemutatta mindazoknak az eszközöknek a műszaki jellemzőit, melyek a projekt során beszerzésre kerülnek.

Zvonimir Klajic adjunktus előadásában elmondta, milyen méréseket kell végrehajtani a beszerzett berendezéseken a nagyfeszültségű hálózatra történő kapcsolódással kapcsolatban, valamint ismertette a beszerzére kerülő berendezésekkel kapcsolatos elvárásokat. Denis Pelin docens pedig előadában ismertette a hallgatóknak és oktatóknak a laboratóriumi és a napelemes rendszerekben elvégzendő mérések műszaki paramétereit.

Ezt követően, dr. Damir Šljivac, egyetemi tanár "A fotovoltaikus rendszerek Horvátországban. A koncepciótól a kivitelezésig" című előadásával egy vitát inspirált a napenergia segítségével történő villamosenergia-termelés állami támogatásának összehasonlításáról Horvátországban és Magyarországon. Ezenfelül bemutatásra került egy 499,8 kW kapacitású napenergia erőmű Sellyén. Ezt a bemutatót a város helyi hatóságai és befektetői szervezték meg. A műhelyvita lezárását megelőzően egy vitára került sor, melyet Varjú Viktor "Társadalmi-gazdasági feltételek, beruházások a megújuló energiaforrás szektorban" című előadása indított el, amely a Dráva-térség Közép-Európában betöltött szerepének kérdését vetette fel. A műhelyvita végül a 499,8 kW kapacitású napenergia-erőmű megtekintésével zárult.

 

05.12.2013.g.

SIKERREL ZÁRULT A REGPHOSYS WORKSHOP SELLYÉN

Az MTA PAB Megújuló Energetikai Munkabizottságának szakmai együttműködésével az IPA REGPHOSYS (HUHR/1101/2.1.3/0002 – http://regphosys.eu) projekt keretében 2013. november 26-án egy workshop zajlott le Sellyén. A Közösségi Házban megtartott workshop célja kettős volt: egyrészt, hogy bemutassa a szakmának a Sellyei Naperőmű beruházás részleteit, számot adjon a működés közel egy éves tapasztalatáról, valamint magyar és horvát kutatások alapján feltárja azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek a napenergia beruházásokat elősegítik, vagy leginkább akadályozzák.

A workshopról a ZIP magazin is tudósított:

http://www.zipmagazin.hu/hirek/megujulo-energiak/beszamolo-a-sellyei-nap...

 

08.11.2013.g.

WORKSHOP MEGHÍVÓ

Az MTA PAB Megújuló Energetikai Munkabizottságának szakmai együttműködésével az IPA REGPHOSYS (HUHR/1101/2.1.3/0002 – http://regphosys.eu) projekt partnerei tisztelettel invitálják Önt a Sellyén rendezendő workshopra és a Sellyei Naperőmű bemutatására 2013. november 26-án 9 órára. A workshop helyszíne: Ormánság Közösségi Ház, Sellye, Mátyás király u. 53. A Sellye Workshop célja, hogy megvitassuk és feltárjuk azokat a tényezőket, amelyek a fotovoltaikus rendszerek hatékony elterjedését segíti a Dráva-régióban (és szélesebb térségében).

A workshop tervezett programja:

 

9:00-9:30 - Érkezés, regisztráció

9:30-9:35 - Varjú Viktor és prof. Denis Pelin (projekt vezető): Köszöntő; Az IPA REGPHOSYS projekt céljának rövid bemutatása

9:35-9:40 – prof. Fodor István (Bizottsági Elnök): Köszöntő az MTA PAB részéről

9:40-9:50 - Nyári Zoltán (mérnök) - A Sellyei Naperőmű rövid története

9:50-10:00 - Nagy Attila (polgármester) – Sellye a Napváros – A naperőmű beruházásban való közreműködés motivációi

10:00-10:20 - prof. Damir Sljivac – Fotovoltaikus rendszerek az elképzeléstől a megvalósításig Horvátországban

10:20-10:30 - prof. Denis Pelin és prof. Zvonimir Klaic - Laboratórium és PV-rendszer mérések

10:30-10:45 – Kávé szünet

10:45-11:05 - Rejtő János (mérnök)- SELLYE 499,8 kW teljesítményű naperőmű létesítése, műszaki megoldásai, az üzemeltetés első évének tapasztalatai

11:05-11:25 - Varjú Viktor – A megújuló beruházások társadalmi-gazdasági feltételei – A Dráva-régió „helye” Közép-Európában

11:25-12:00 Vita, workshop, javaslatok

12:00-12:45 Ebéd

13:00-14:00 A Sellyei Naperőmű meglátogatása. Kérdések, a vita és a workshop folytatása.

 

A workshopon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi szándékát legkésőbb 2013. november 15-ig a varju@rkk.hu e-mail címen jelezni szíveskedjenek. Amennyiben busszal kíván Sellyére jönni, kérjük ezt a regisztrációkor jelezze. November 26-án reggel 8 órakor minibusz indul Sellyére a Tudásközpont parkolójából, valamint Sellyéről vissza délután 2 órakor.

Pécs, 2013 november 6.

 

14.06.2013.g.

WORKSHOP A HORVÁT FÉLNÉL

A horvát Regionális Fejlesztési Minisztérium 2013. Június 14-én workshopot rendezett az IPA 3. felhívásában nyertes pályázóknak a pályázatok végrehajtásával kapcsolatban. A workshopon doc.dr.sc.Denis Pelin és Sonja Bošnjak vett részt a horvát vezető partner részéről, ahol bemutatták a projektet.

 

13.06.2013.g.

PARTNER MEGBESZÉLÉS ESZÉKEN

2013. június 13-án az Eszéki Egyetem Elektronika Mérnöki Karán tartottak projektmegbeszélést a projektben résztvevők. Denis Pelin nyitotta meg a megbeszélést és tartott rövid előadást a projekt legfontosabb céljairól, valamint az ősszel megrendezésre kerülő PLIN 2013 Konferencia és a projekt kapcsolódásáról. Damir Šljivac az értékelésért felelős szakértő összegezte az értékelést befolyásoló tényezőket, és azokat a kihívásokat, amelyekkel szembe kell nézni az értékelési fázis során. Dragan Vulin rövid bemutatót tartott a beszerzendő eszközökről. Ezt követően Varjú Viktor foglalta össze a magyar partner előrehaladását. Bemutatta röviden az elkészült esettanulmányokat valamint röviden beszámolt az empirikus munkáról.

 

19.03.2013.g.

NYITÓ PROJEKT MEGBESZÉLÉS

2013.03.01-én elindult, a március 19-i nyitó megbeszéléssel pedig felgyorsult a 70 éves DTI IPA REGPHOSYS (Photovoltatikus rendszerek, mint a regionális fejlesztés indítószerkezetei) című projektje. Az IPA REGPHOSYS nemzetközi együttműködés keretében a kutatás egyszerre fókuszál a műszaki, természettudományi, valamint a társadalomtudományi kutatásokra. Az Eszéki Egyetem a határmenti régió klimatikus viszonyaira adaptálható szoláris cellatechnológiákat, inverter típusokat tesztel és fejleszt, míg Intézetünk ezen energiatermelő rendszerek környezeti, gazdasági és társadalmi hasznait, lehetőségeit, hatásait vizsgálja. A kutatás azért kiemelkedő jelentőségű, mert az EU 2020 stratégiában a megújuló energiahasználat növelésének kulcsszerepe van. A megújuló energetika preferálása azonban nem csak környezeti hatással bír, hanem a kutatáson és innováción keresztül a K+F+I szektort erősíti, az eszközök gyártásán keresztül pedig a zöld gazdaság fejlődését segíti elő.

 

13.03.2013.g.

KONFERENCIA – EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK AZ IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEIRŐL

Az Eszéki Városházán 2013. március 13-án „Eredmények és tapasztalatok az IPA határon átnyúló együttműködéseiről” címmel konferencia zajlott le. A konferenciát Stjepan Ribić, PhD, a Szlavónia-Baranya Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója nyitotta meg. Ezt követően Radoslav Galić professzor, az ETFOS dékánja és Gordana Kralik professzor, az eszéki Josip Juraj Strossmayer Egyetem rektora, valamint Vladimir Šišljagić Eszék-Baranya megye prefektusa köszöntötték a résztvevőket. Denis Pelin docens az IPA-REGPHOSYS projektről tartott bemutató előadást, míg Davor Kralik az Eszéki Egyetem CHREN projektjét mutatta be. Ez az esemény adott terepet a REG-PHOSYS projekt szerződésének ünnepélyes keretek közötti aláírására.

 

2013. március 1.

ELINDULT A PROJEKT

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright 2011. All Rights Reserved.

cell phone android spy app trial cell phone link how to spy on a lockef cell phone spy apps phone tracker computer spy app for nokia windows phone cell spy need spy wear for my cell phone link galaxy s3 read text messages mobile phone spy how does it work spyware for mobile phones free download uk computer software to catch cheating spouse andriod spy apps $20 sms spy app site phone spy on phone without touching it free app tracking husbands phone gps mobile phone tracking online mobile phone spy reviews cell phone spy bluetooth software premium edition apps spy on you iphone app to spy on whatsapp tracking by cell phone here spy text blackberry reverse phone spy spy on text messages for free online sms